ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

GAND OIL Lubricants

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η GAND OIL ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

Η Gand Oil σας συνοδεύει σε κάθε σας διαδρομή και εξυπηρετεί κάθε μηχανική απαίτηση με ποιότητα και με αξιοπιστία, παρέχοντας σας λιπαντικά άριστης απόδοσης και υψηλών επιδόσεων για κάθε είδους κινητήρα υπερκαλύπτοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές των μεγαλύτερων κατασκευαστών.

Η εταιρεία με την συνεχώς αυξανόμενη από χρόνο σε χρόνο αναπτυξιακή της δυναμική βασίζει και πιστεύει στη φιλοσοφία ότι μόνο μια ισορροπημένη ανάπτυξη με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα αποδεκτά από τον καθημερινά όλο και περισσότερο ευαισθητοποιημένο καταναλωτή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

Η Gand Oil συμμετέχει ενεργά στην ορθή διαχείριση αποβλήτων και λιπαντικών μέσω συμβάσεων με:

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε.

ΚΕΠΕΔ

Εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων και μη αποβλήτων.