Λιπαντικά Μετάδοσης Κίνησης

  • TRANS LUBE SAE 10W-30-40-50

    Ορυκτέλαια ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε απλά και κυκλοφοριακά συστήματα, και συστήματα μετάδοσης κίνησης των μηχανημάτων CATERPILLAR και άλλα παρόμοια τύπου μηχανήματα.

    κωδικός: GA 71070