Λιπαντικά Εργαλείων Αέρος & Αερόσφυρων

  • FINITRO DRILL ISO 32.68.100

    Ενισχυμένα λιπαντικά για ποτήρια λίπανσης εργαλείων αέρος όπως αεροσφύρων, κομπρεσέρ που λειτουργούν κάτω από συνθήκες υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών.

    κωδικός: GA 71190