ΑΡΘΡΑ

Τι λάδι κινητήρα χρειάζεται το αυτοκίνητό μου;

λάδια αυτοκινήτου

Ψάχνετε τι λάδι κινητήρα χρεάζεται το αυτοκίνητό σας; Μέσα σε αυτό τον οδήγο θα καλύψουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο λιπαντικού κινητήρα, εξετάζοντας όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του αυτοκινήτου σας.

Με μία ματιά

1. Η σωστή επιλογή λιπαντικού κινητήρα είναι ζωτικής σημασίας για τη συντήρηση του οχήματος και απαιτεί τη μελέτη του εγχειριδίου χρήσης του αυτοκινήτου σας, την κατανόηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή και την εξέταση των συνθηκών οδήγησης για τον προσδιορισμό του καλύτερου τύπου λιπαντικού και του βέλτιστου ιξώδους.

2. Το λιπαντικό κινητήρα χρησιμεύει σε κρίσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως η λίπανση, η απαγωγή της θερμότητας και η απομάκρυνση των ρύπων, ενώ διατίθενται διάφοροι τύποι, όπως συμβατικά, ημισυνθετικά και πλήρως συνθετικά λιπαντικά, που ο καθένας προσφέρει διαφορετικά οφέλη.

3. Η συχνή αλλαγή λιπαντικού κινητήρα είναι απαραίτητη για την υγεία του κινητήρα, ακολουθώντας είτε διαστήματα με βάση τα χιλιόμετρα είτε με βάση το χρόνο, και η χρήση λανθασμένου τύπου ή ιξώδους λιπαντικού κινητήρα μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση, αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και βλάβη του κινητήρα.

Οι ανάγκες του αυτοκινήτου σε λιπαντικό

Για να επιλέξετε το κατάλληλο λιπαντικό κινητήρα για το αυτοκίνητό σας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε πρώτα τις συγκεκριμένες ανάγκες του σε λιπαντικό. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα:

1. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος
2. Κατανοήστε τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματός σας
3. Λάβετε υπόψη τις τυπικές συνθήκες οδήγησης που συναντάτε

Όλα αυτά τα βήματα συμβάλλουν καθοριστικά στο να εξασφαλίσετε ότι θα προμηθευτείτε ένα λιπαντικό κινητήρα που θα ανταποκρίνεται ακριβώς στις απαιτήσεις του αυτοκινήτου σας και στο περιβάλλον λειτουργίας του.

Ας εμβαθύνουμε τώρα σε καθένα από αυτά τα αναπόσπαστα βήματα.

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης

Το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου σας είναι μια πηγή γεμάτη με λεπτομερείς πληροφορίες. Μέσα στα περιεχόμενά του, προσδιορίζει τον τύπο και το ιξώδες του λιπαντικού κινητήρα που συνιστά ο κατασκευαστής και έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τις επιδόσεις του οχήματός σας και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα του.

Η τήρηση αυτών των οδηγιών είναι απαραίτητη όχι μόνο για τη διατήρηση της υγείας του κινητήρα σας, αλλά και για τη διατήρηση της εγγύησης του οχήματός σας. Έτσι, όταν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το ποιο λιπαντικό να επιλέξετε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη σας, καθώς περιέχει όλες τις οδηγίες που χρειάζεστε.

Προδιαγραφές κατασκευαστή οχήματος

Η συμβουλή στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη για τις προδιαγραφές του λιπαντικού κινητήρα είναι ένα εξαιρετικό αρχικό βήμα, ωστόσο υπάρχουν πρόσθετες πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη σας. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ορίζουν συγκεκριμένους τύπους λιπαντικών που είναι απαραίτητοι για τους κινητήρες των οχημάτων τους και αυτοί μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Για παράδειγμα, οι βενζινοκινητήρες Vauxhall Corsa συχνά απαιτούν λιπαντικά βαθμού 5W-30 ή 10W-40, ενώ τα μοντέλα Ford Fiesta απαιτούν ημισυνθετικό λιπαντικό 10W40 - οι επιλογές επηρεάζονται από παράγοντες όπως οι σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες του κινητήρα, οι λειτουργικές απαιτήσεις του και οι περιβαλλοντικές συνθήκες που τον περιβάλλουν.

Κατανόηση των συνθηκών οδήγησής σας

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγείτε μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το είδος του λιπαντικού κινητήρα που απαιτείται για το όχημά σας. Είτε οδηγείτε μέσα στην πόλη όπου απαιτείται συχνό "ξεκίνα-σταμάτα", είτε πραγματοποιείτε συχνά σύντομες διαδρομές, είτε διαμένετε σε μια περιοχή που παρουσιάζει σημαντικές καιρικές μεταβολές - αυτοί οι παράγοντες απαιτούν συχνότερη αλλαγή λαδιού και μπορεί να απαιτούν ένα συγκεκριμένο τύπο λαδιού.

Για παράδειγμα, τα αυτοκίνητα που κινούνται σε περιβάλλοντα που έχουν έντονη ζέστη ή κρύο, ή βρίσκονται συχνά σε πυκνή κυκλοφορία μπορεί να εξυπηρετούνται καλύτερα με συμβατικά λιπαντικά. Από την άλλη πλευρά, σε οχήματα που δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά ή που μεταφέρονται κυρίως σε σύντομες διαδρομές ταιριάζουν καλύτερα τα ημισυνθετικά λιπαντικά. Αυτή η κατηγορία λαδού παρέχει αποτελεσματική λίπανση κατάλληλη για τέτοιες ειδικές συνθήκες οδήγησης.

Η σχέση λιπαντικού με την απόδοση του κινητήρα

λάδια αυτοκινήτου και κινητήρας

Το λάδι κινητήρα λειτουργεί σαν το αθόρυβο εργαλείο στο σύστημα του κινητήρα του οχήματός σας και είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του κινητήρα σας. Ποιες λειτουργίες εκτελεί λοιπόν το λάδι αυτοκινήτου σας; Κατά κύριο λόγο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Τη μείωση της τριβής μεταξύ των κινούμενων μερών παρέχοντας λίπανση στα εσωτερικά εξαρτήματα του κινητήρα.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κινητήρα με την απαγωγή της θερμότητας από βασικές περιοχές.

Παίζει επίσης αναπόσπαστο ρόλο στη διατήρηση του κινητήρα απαλλαγμένου από ακαθαρσίες, συλλαμβάνοντας και αποβάλλοντας τα υπολείμματα που μπορεί να υπάρχουν.

Λίπανση και προστασία

Η πρωταρχική λειτουργία του λιπαντικού κινητήρα έγκειται στην ικανότητά του να λιπαίνει. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, διάφορα εξαρτήματα κινούνται γρήγορα το ένα πάνω στο άλλο, γεγονός που δημιουργεί τριβές. Το λάδι δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα πάνω από αυτά τα εξαρτήματα που περιορίζει την άμεση αλληλεπίδρασή τους και έτσι μειώνει τόσο τη φθορά όσο και τις πιθανές ζημιές.

Στο ρόλο του ως λιπαντικό, το λάδι λειτουργεί ως ασπίδα για τα εξαρτήματα του κινητήρα, υπερασπίζοντάς τα από διαβρωτικούς παράγοντες. Αυτός ο αμυντικός μηχανισμός διασφαλίζει ότι η διάβρωση δεν θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των εσωτερικών μερών του κινητήρα.

Διασπορά θερμότητας

Το λάδι κινητήρα είναι απαραίτητο όχι μόνο για τη λίπανση αλλά και για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας εντός του κινητήρα. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, παράγει σημαντικά ποσά θερμότητας. Το λιπαντικό βοηθά στη διασπορά της θερμότητας απορροφώντας αυτή τη θερμική ενέργεια από τις περιοχές όπου τα εξαρτήματα έρχονται σε επαφή και στη συνέχεια μεταφέροντάς την μακριά από τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα, ιδίως από εκείνα που δεν είναι προσβάσιμα στην ψύξη που παρέχεται από το ψυκτικό υγρό του ψυγείου.

Συλλογή και αφαίρεση ρύπων

Το λιπαντικό κινητήρα λειτουργεί ως καθαριστικό μέσο για τον κινητήρα σας, παγιδεύοντας βρωμιά, σκόνη και μικροσκοπικά μεταλλικά θραύσματα που αποτελούν υποπροϊόντα της φθοράς του κινητήρα. Αυτοί οι ρύποι μεταφέρονται στο φίλτρο λαδιού, όπου φιλτράρονται από το σύστημα. Εάν δεν αντικατασταθούν εγκαίρως, τα συσσωρευμένα μεταλλικά θραύσματα στο λάδι μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη των εξαρτημάτων του κινητήρα.

Είναι ζωτικής σημασίας να πραγματοποιείτε τακτικά ελέγχους στο λάδι του κινητήρα σας.

Το φάσμα των λιπαντικών κινητήρα

Αφού είδαμε τη σημασία του λιπαντικού κινητήρα, είναι σημαντικό να εξετάσουμε και στα διάφορα είδη λιπαντικών κινητήρα που διατίθενται στην αγορά, οπου οι κύριες κατηγορίες είναι τα συμβατικά, ημισυνθετικά και πλήρως συνθετικά λάδια αυτοκινήτου. Η αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων τους θα βοηθήσει στην επιλογή του κατάλληλου λιπαντικού για τον κινητήρα του αυτοκινήτου σας.

Πλήρως συνθετικό λάδι αυτοκινήτου

Τα συνθετικά λιπαντικά, τα οποία είναι πλήρως συνθετικά, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προηγμένης τεχνολογικής εξέλιξης στη λίπανση. Παρέχουν εξαιρετικές επιδόσεις και τείνουν να προτείνονται για σύγχρονα οχήματα καθώς και για εκείνα που έχουν σχεδιαστεί για υψηλές επιδόσεις. Αυτά τα λιπαντικά παρέχουν ενισχυμένη προστασία και διευκολύνουν τις παρατεταμένες περιόδους μεταξύ των αλλαγών λιπαντικών σε σχέση με άλλες ποικιλίες λιπαντικών.

Συμβατικό λάδι αυτοκινήτου

Το ορυκτέλαιο, που συνήθως αναφέρεται ως συμβατικό λάδι, προέρχεται από αργό πετρέλαιο και είναι συνήθως πιο κατάλληλο για οχήματα παλαιότερης κατασκευής ή για οχήματα που λειτουργούν σε λιγότερο έντονα περιβάλλοντα. Το αυξημένο ιξώδες που χαρακτηρίζει αυτόν τον τύπο λιπαντικού κινητήρα εγγυάται επαρκή λίπανση, λαμβάνοντας υπόψη τα μεγαλύτερα διαστήματα που υπάρχουν μεταξύ των εξαρτημάτων στους παλαιότερους κινητήρες.

Ημισυνθετικό λάδι

Ένα μείγμα συνθετικών και ορυκτών ελαίων, το ημισυνθετικό λιπαντικό χρησιμεύει ως μια υβριδική λύση που καλύπτει τις διαφορετικές απαιτήσεις των κινητήρων. Αυτός ο τύπος προσφέρει αναβάθμιση τόσο στην απόδοση όσο και στην προστασία σε σχέση με το παραδοσιακό ορυκτέλαιο, επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ της ανώτερης ποιότητας του συνθετικού λαδιού υψηλής ποιότητας και του οικονομικού πλεονεκτήματος του συμβατικού λαδιού. Ιδιαίτερα σε συνθήκες που συνεπάγονται σημαντική καταπόνηση ή αυξημένες θερμοκρασίες για τους κινητήρες, τα ημισυνθετικά λιπαντικά παρέχουν αυξημένη άμυνα.

Επεξήγηση των βαθμών ιξώδους

Το ιξώδες του λιπαντικού κινητήρα, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που δείχνει το "πάχος" του, παίζει αναπόσπαστο ρόλο στην απόδοσή του. Είναι το στοιχείο που επηρεάζει το πόσο αποτελεσματικά μπορεί το λάδι να κυκλοφορεί σε διαφορετικές θερμοκρασίες και να εξασφαλίζει τη σωστή λίπανση των διαφόρων εξαρτημάτων μέσα σε έναν κινητήρα. Στα λιπαντικά κινητήρα δίνονται συγκεκριμένοι βαθμοί ιξώδους, όπως 0W-20, 5W-30 ή 10W-30, 10W-40 για να ταξινομηθούν οι ιδιότητες ροής τους.

Ερμηνεία των βαθμών ιξώδους

Η ονομασία των βαθμών ιξώδους μπορεί να φαίνεται αρχικά αινιγματική, αλλά γίνεται σαφής με λίγες εξηγήσεις. Ο αριθμός που προηγείται του "W" στην αξιολόγηση περιγράφει πόσο ιξώδες είναι το λάδι όταν είναι κρύο. Ένας μικρότερος αριθμός σημαίνει ότι το λάδι έχει μικρότερο πάχος και θα ρέει πιο εύκολα όταν πέφτει η θερμοκρασία.

Μετά το "W", υπάρχει μια άλλη τιμή που δείχνει πόσο ιξώδες ή παχύρρευστο παραμένει το λάδι όταν θερμαίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε θερμοκρασίες λειτουργίας. Ένας αυξημένος αριθμητικός προσδιορισμός εδώ υποδηλώνει ότι σε αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες, ο συγκεκριμένος τύπος λαδιού διατηρεί πιο παχύρρευστη σύσταση. Η κατανόηση του τι αντιπροσωπεύει κάθε μέρος αυτών των βαθμολογιών σας βοηθά να επιλέξετε ένα λιπαντικό κινητήρα ικανό να παρέχει αποτελεσματική προστασία σε διάφορες θερμικές συνθήκες.

Επιλέγοντας το σωστό ιξώδες για το κλίμα σας

Κατά την επιλογή του βαθμού ιξώδους του λιπαντικού, είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη το κλίμα στο οποίο κινείται το αυτοκίνητό σας. Σε περιοχές που βιώνουν ψυχρούς χειμώνες, συνιστάται συχνά ένα λιπαντικό 5W, καθώς αυτό συμβάλλει στη διατήρηση μιας πιο αραιής σύστασης του λιπαντικού, επιτρέποντας την αποτελεσματική εκκίνηση και λίπανση του κινητήρα.

Αντίθετα, για όσους βρίσκονται σε θερμότερα κλίματα και αντιμετωπίζουν αυξημένες θερμοκρασίες, η επιλογή ενός λιπαντικού με υψηλότερο ιξώδες, όπως το 10W-30, μπορεί να είναι πιο κατάλληλη. Αυτή η επιλογή διασφαλίζει ότι το λιπαντικό διατηρεί επαρκές πάχος για να διατηρήσει την ικανότητά του να λιπαίνει αποτελεσματικά.

Πότε πρέπει να αλλάξετε λάδι κινητήρα

Η συχνή αλλαγή λαδιού κινητήρα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η αποτελεσματικότητά του μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω της επίδρασης της θερμότητας, της μόλυνσης και της φθοράς των προσθετικών. Η κατανόηση του πότε πρέπει να αλλάξετε το λάδι ενός κινητήρα βασίζεται σε διάφορες εκτιμήσεις, όπως τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία αντικατάσταση και τα οπτικά σημάδια που υποδεικνύουν την ανάγκη αλλαγής. Είναι ζωτικής σημασίας να τηρείτε τα συνιστώμενα διαστήματα αλλαγής λαδιού για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του κινητήρα του οχήματός σας.

Διαστήματα αλλαγής λαδιού βάσει χιλιομέτρων

Συχνά συνιστάται η αντικατάσταση του λιπαντικού του κινητήρα σας με βάση τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει, με τον παραδοσιακό κανόνα να είναι η αλλαγή λιπαντικού κάθε 3.000 χιλιόμετρα. Ωστόσο, με την έλευση των προηγμένων συνθετικών λιπαντικών, είναι δυνατόν να αυξηθεί σημαντικά αυτό το διάστημα - από 5.000 έως και 10.000 μίλια μεταξύ των αλλαγών. Ωστόσο, παραμένει απαραίτητο να συμβουλεύεστε το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη του οχήματός σας ή να τηρείτε αυστηρά τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή διαστήματα διανυθέντων χιλιομέτρων για την αλλαγή λιπαντικού κινητήρα.

Αλλαγή λαδιού με βάση το χρόνο

Ο χρόνος παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με τα χιλιόμετρα όταν πρόκειται για την αλλαγή λαδιού κινητήρα. Συνιστάται ότι, ανεξάρτητα από την απόσταση που διανύεται, το λάδι κινητήρα του αυτοκινήτου σας πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον ετησίως. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα αυτοκίνητα που δεν χρησιμοποιούνται τακτικά.

Το γεγονός ότι ένα όχημα μπορεί να παραμένει αχρησιμοποίητο δεν εμποδίζει την υποβάθμιση του λαδιού του. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον κινητήρα σας, ακόμη και αν το αυτοκίνητο δεν οδηγείται συχνά.

Σημάδια που δείχνουν ότι το αυτοκίνητό σας χρειάζεται αλλαγή λαδιού

Οι ενδείξεις για την αναγκαιότητα αλλαγής λαδιού μπορούν συχνά να παρατηρηθούν οπτικά. Σε περίπτωση που το λάδι του κινητήρα αποκτήσει σκούρα και τραχιά υφή, είναι μια οριστική ένδειξη ότι έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες και χρειάζεται αντικατάσταση. Για να εκτιμήσετε την ποσότητα του λαδιού, χρησιμοποιήστε τη βυθομετρική ράβδο. Εάν διαπιστώσετε ότι η στάθμη πέφτει κάτω από το ελάχιστο όριο, τότε πρέπει να εισαχθεί επιπλέον λάδι στον κινητήρα σας. Λάβετε υπόψη σας ότι η επένδυση σε μια αλλαγή λαδιού είναι μια μικρή δαπάνη για να εξασφαλίσετε τη μακροζωία και την απόδοση του κινητήρα σας.

Ο αντίκτυπος της χρήσης λανθασμένου λιπαντικού κινητήρα

Η επιλογή του κατάλληλου λιπαντικού κινητήρα αυτοκινήτου είναι μια κρίσιμη απόφαση. Η χρήση λανθασμένης κατηγορίας ή ιξώδους λαδιού για το αυτοκίνητό σας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα, όπως μειωμένη απόδοση του κινητήρα και υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου, για να μην αναφέρουμε την πιθανή βλάβη σε διάφορα εξαρτήματα εντός του κινητήρα.

Συνέπειες του λανθασμένου τύπου λαδιού

Η χρήση ακατάλληλου τύπου λαδιού μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις. Εάν χρησιμοποιηθεί λάδι με ιξώδες υψηλότερο από αυτό που συνιστάται για τον κινητήρα, ενδέχεται να προκαλέσει μειωμένη απόδοση, επειδή ο κινητήρας πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να μετακινήσει το πυκνότερο λάδι. Αυτή η αυξημένη καταπόνηση μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μπορεί επίσης να προκαλέσει πιθανή βλάβη στον κινητήρα.

Ορισμένοι κινητήρες ντίζελ είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε βλάβες από λάδια που περιέχουν ακατάλληλες ποσότητες θειούχου τέφρας, φωσφόρου και θείου. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των φίλτρων ντίζελ, οδηγώντας σε σημαντικά προβλήματα στους εν λόγω κινητήρες.

Πώς το λανθασμένο λιπαντικό επηρεάζει τις εκπομπές και την κατανάλωση καυσίμου

Η χρήση λαδιού με λανθασμένο ιξώδες μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες εκπομπές ρύπων.

Ένας κινητήρας πρέπει να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια όταν χρησιμοποιείται λάδι υψηλού ιξώδους, γεγονός που αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.

Αυτή η αυξημένη προσπάθεια του κινητήρα οδηγεί σε μείωση της απόδοσης καυσίμου.

Κατά συνέπεια, μπορεί να παρατηρήσετε υψηλότερα έξοδα για καύσιμα που επηρεάζουν αρνητικά το πορτοφόλι σας.

Υπάρχει μια περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω των αυξημένων εκπομπών που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα.

Ως εκ τούτου, η τήρηση των συνιστώμενων ιξώδων του λιπαντικού που ορίζουν οι κατασκευαστές είναι επιτακτική ανάγκη τόσο για τη διατήρηση της οικονομίας καυσίμου όσο και για τη μείωση των εκπομπών.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμης λαδιού κινητήρα

αλλαγή λαδιών αυτοκινήτου

Ο έλεγχος της στάθμης λαδιού του αυτοκινήτου σας, πρόκειται για μια εύκολη διαδικασία που μπορεί να εκτελεστεί με τη χρήση ορισμένων στοιχειωδών εργαλείων. Για να αξιολογήσετε με ακρίβεια τη στάθμη του λαδιού του κινητήρα σας, θα χρειαστείτε:

1. Ένα πανί ή μια χαρτοπετσέτα
2. Ένα κατάλληλο δοχείο με λάδι κινητήρα
3. Ένα χωνί για τη διευκόλυνση της έκχυσης
4. Γάντια μίας χρήσης για καθαριότητα

Είναι ζωτικής σημασίας το αυτοκίνητό σας να είναι τοποθετημένο σε επίπεδο έδαφος και ο κινητήρας να μην είναι ενεργός για τουλάχιστον δέκα λεπτά πριν από τον έλεγχο. Αυτή η παύση επιτρέπει στο λάδι να συσσωρευτεί επαρκώς στο κάρτερ (δοχείο λαδιού), γεγονός που οδηγεί σε ακριβέστερη μέτρηση κατά τον έλεγχο.

Για να αξιολογήσετε τη στάθμη λαδιού στο αυτοκίνητό σας, βεβαιωθείτε ότι:

1. Να αναγνωρίσετε τη βυθομετρική ράβδο λαδιού με τη λαβή του, που συνήθως έχει έντονο χρώμα και φέρει ένα εικονίδιο που μοιάζει με δοχείο λαδιού.
2. Εξάγετε τη βυθομετρική ράβδο και χρησιμοποιήστε ένα πανί για να την καθαρίσετε σχολαστικά.
3. Τοποθετήστε το δείκτη λαδιού ξανά στην αρχική του θέση μέσα στο σωληνάκι του εξ ολοκλήρου.
4. Αφαιρέστε και πάλι το δείκτη λαδιού από την υποδοχή του.
5. Αξιολογήστε πόση ποσότητα λαδιού υπάρχει σημειώνοντας πού πέφτει το φιλμ λαδιού στο στικ σε σχέση με τις γραμμές ελάχιστης και μέγιστης ένδειξης.

Συχνές ερωτήσεις

Ποια αυτοκίνητα χρησιμοποιούν λάδι 5W30;

Μια ποικιλία δημοφιλών οχημάτων, όπως τα Ford Ka, Ford Focus, VW Golf, Skoda Fabia και Honda Civic, απαιτούν συνήθως λιπαντικό 5W-30. Ορισμένα μοντέλα MINI Cooper και Vauxhall Astra προτείνουν τη χρήση λαδιού 0W-30 αντί αυτού.

Μπορείτε να αναμίξετε τα 5W30 και 5W40;

Η ανάμειξη λιπαντικού κινητήρα 5W30 με λιπαντικό κινητήρα 5W40 είναι επιτρεπτή υπό την προϋπόθεση ότι το ιξώδες του λιπαντικού 5W30 υπερβαίνει αυτό του λιπαντικού 5W40.

Μπορώ να βάλω 5W40 αντί για 5W30;

Πράγματι, αν και η μικρή διαφορά στο ιξώδες συνήθως δεν θα βλάψει τον κινητήρα του αυτοκινήτου σας υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης, συνιστάται να χρησιμοποιείτε την προτεινόμενη ποιότητα λαδιού σε περιόδους έντονης ζέστης ή επίπονων συνθηκών οδήγησης.

Πώς μπορώ να βρω ποιο λιπαντικό χρειάζεται το αυτοκίνητό μου;

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη του οχήματός σας για οδηγίες σχετικά με το κατάλληλο ιξώδες και τον τύπο λιπαντικού κινητήρα που είναι κατάλληλος για το συγκεκριμένο όχημά σας. Αυτό το βήμα είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλίσετε ότι θα επιλέξετε το σωστό λιπαντικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κινητήρα σας.

Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζω το λάδι του κινητήρα μου;

Η συμβουλή στο εγχειρίδιο χρήσης ή η τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή είναι ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό του πότε πρέπει να αλλάζετε το λιπαντικό του κινητήρα σας.

Χάρη στα βελτιωμένα συνθετικά λιπαντικά, μπορεί να είστε σε θέση να παρατείνετε τα διαστήματα έως και 5.000-10.000 μίλια. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε επιμελώς αυτές τις συστάσεις, προκειμένου να διατηρήσετε τη σωστή λειτουργία του κινητήρα σας.